Vi tager ansvar

Primo VVS, er en virksomhed, der tager klimaet alvorligt.

Vi rådgiver altid vores kunder – private, ejendomsselskaber og
erhverv, i hvordan I kan implementere bæredygtige løsninger.
Her har vi fokus på FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling,
så vi gennem vores arbejde kan bidrage til et bedre klima.
Yderligere har vi, i Primo VVS, taget de mulige tiltag
vi kan, for at holde vores firmas klimaaftryk på et minimalt niveau.

Så vi gennem vores arbejde kan bidrage til et bedre klima.

Yderligere har vi, i Primo VVS, taget de mulige tiltagvi kan,
for at holde vores firmas klimaaftryk på et minimalt niveau.

Udvalg af vores referencer

logo1
logo1
logo1
logo1

Vi værner om vores kunder og vores ansatte

Primo VVS er medlem af TEKNIQ. Ved vores medlemskab
sikrer vi vores ansatte overenskomst, der er med til at optimere arbejdsmiljøet.
Ydermere, inkluderer det at vores kunder er dækket
af TEKNIQs garantiordning, der lyder:
”Får du medhold i en klage, du har indbragt for Ankenævnet for Tekniske
Installationer, indtræder TEKNIQs Garantiordning.
Ordningen dækker omkostninger til og med 150.000 kr. inkl. moms,
hvis installatøren ikke opfylder kendelsen.
Hvis installatøren indbringer sagen for domstolene og installatøren ikke opfylder
dommen, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor den endelige dom foreligger.
Garantiordningen dækker, når virksomheden er medlem af TEKNIQ på det tidspunkt,
hvor klagen modtages i Ankenævnet.”

Indhent tilbud